English part of EJWiki.org

From EjWiki

Revision as of 20:12, 8 January 2021 by OliviaWng60172 (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search


היו"ר אורית זוארץ: מה קורה אחרי הגמילה הפיזית? מריה רבינוביץ': תהליך הגמילה הפיזית נמשך כחודש ימים, ואחר כך עוברים לתהליך שיקומי בקהילה טיפולית. התהליך הזה הוא יותר ארוך, נמשך מספר חודשים עד שנה ולעיתים גם יותר משנה. כאן יש אותה בעיה. היום בארץ מתוך תשע קהילות טיפוליות שנמצאות בפיקוח משרד הרווחה, רק קהילה טיפולית אחת מיועדת לנשים בלבד ונמצאת בחיפה - "מבט נשי".

שם יש 17 מקומות בלבד לנשים. יש עוד יחידה מיוחדת שמיועדת לנשים עם ילדים במסגרת קהילה טיפולית ב"אילנות", אבל חשוב לומר שזאת קהילה טיפולית מעורבת שמטופלים בה גם נשים וגם גברים, אבל יש יחידה מיוחדת לנשים ולילדים. היום יש גם במסגרת תוכנית בין משרדית לטיפול בזנות יש מרכזי יום והוסטלים למיניהם בתל-אביב ובחיפה במסגרת הסל שמתחילים לתת מענה לנשים בתהליך השיקומי.

היו"ר אורית זוארץ: click through the next webpage התהליך הזה הוא תהליך שמשרד הרווחה אחראי עליו. היו"ר אורית זוארץ: כן, החרדות והחשש שהן נמצאות בו. אנחנו נאפשר גם לנציגות הארגונים להתייחס ולהציג נתונים שלהם. מריה רבינוביץ': שיעורי ההצלחה של גמילה פיזית שמתרחשת במרכזים מעורבים שיעורי ההצלחה של נשים הם יותר נמוכים מאלה של גברים; שיעורי הנשירה של נשים מן המהלך הזה הם יותר גבוהים מאלה של גברים.

שוב אנחנו חוזרים לאותה בעיה שאין לנו נתונים על זה. יש לנו הערכות פה ושם על שיעור ההצלחה - 30%-20% מהנשים שממשיכות אחר כך טיפול המשכי. כמו כן חשוב לציין שכדי לצאת מזה ולעבור גמילה פיזית, שזה תהליך מאוד קשה, לעיתים אישה חוזרת על התהליך הזה מספר פעמים. היו"ר אורית זוארץ: על הגמילה הפיזית.

חברות פרטיות לא מוכנות לבטח אותן מכיוון שהן נמצאות כבר שנים בארץ, והן חולות מאוד במחלות כרוניות קשות.

היו"ר אורית זוארץ: אתם עושים reaching out לנשים? חיים מהל: עושים reaching out ורצים לכל מיני מקומות וכן הלאה. באילנות יש יחידה מצוינת שקיימת כבר 15 שנים לאמהות ולילדים. יש שם דירות נפרדות - לכל אמא יש שם הדירה שלה, ומ-16:00 אחר הצהריים היא רק עם הילדים שלה. הילדים נמצאים במערכת החינוך עד 16:00.

ובכל זאת המקום לא מלא. אז אתה שואל את עצמך, איפה פה אנחנו מפספסים? היו"ר אורית זוארץ: מה התשובה שלך? בפורטל אסקורט גירלס אנחנו מעמידים לרשותכם רשימה, עד כמה שרק אפשר, של נערות ליווי בעיר. ביאטריס רוזן כץ: אני רוצה לציין שתי נקודות בקשר לאשפוזית: האחת היא שהיו מצבים שהיו לי נשים ולא היה לי לאן להפנות אותן, ואמרו לי, תחכי עוד שבוע, ואז יהיה מקום פנוי- - היו"ר אורית זוארץ: ומה את עושה בשבוע הזה?

אישה שמכורה לסמים ממשיכה- - ביאטריס רוזן כץ: מה המסר שלי אליה? תמשיכי בזנות ותמשיכי להשתמש עד שיהיה מקום. אחד הדברים שהוא מאוד קריטי מבחינתנו זה מהירות הקבלה. אם אישה מגיעה אלינו ואומרת שהיא מוכנה עכשיו לצאת אני לא יכולה לתת לה לחכות שבוע-שבועיים כי אני מאבדת אותה.

שנית, זה עניין הכסף. אני מקווה שאני לא מפתיעה אתכם שזה עולה 600 שקל. זה ידוע. היו"ר אורית זוארץ: מה זאת אומרת 600 שקלים?

Personal tools